25,000,000VNĐ

_Kích thước : 120 x 42 x 80cm_Nguyên liệu Gỗ Gõ Đỏ_Dát vàng Ý giả cổ Châu Âu_Công nghệ dán hoa văn mặt bàn thủ công _Dát Bạc thật hoa văn

Chia sẻ: