9,500,000VNĐ

Đặt hàng sơn và bọc nệm theo yêu cầuKT: N70 x lọt lòng ngang 60 x S58 x lọt lòng sâu 53 x cao lưng ghế 88 x cao mặt ngồi 40Hàng sản xuất trong nước xuất Châu Âu.

Chia sẻ: