12,000,000VNĐ

KT: N70 x lọt lòng ngang 60 x S58 x lọt lòng sâu 53 x cao lưng ghế 88 x cao mặt ngồi 40.Đặt hàng sơn và bọc nệm hoa văn theo yêu cầu.Hàng sản xuất trong nước tiêu chuẩn xuất Châu Âu.

Chia sẻ: