14,000,000VNĐ

_Kích thước : 120 x 42 x 80cm_Nguyên liệu Gỗ ACACIA_Sơn nhập khẩu + Dát điểm Vàng ÝGiá Bàn : 14,000,000Khung gương : 15,000,000

Chia sẻ: