1,400,000VNĐ

CL: gỗ cao suKT bàn: 120 x 80 x752 màu: tự nhiên, walnut

Chia sẻ: