11,700VNĐ

GỖ CAO SU - Bộ 4 ghế : 7,900,000 ( giá chưa giảm) - Bộ 6 ghế : 11,700,000 ( giá chưa giảm)Ghế lẻ : 1,100,000 / cáiBàn 120 x 80 : 3,500,000Bàn 160 x 80 : 4,500,000GỖ SỒI MỸ- Bộ 4 ghế : 10,100,000 ( giá chưa giảm)- Bộ 6 ghế : 14,900,000 ( giá chưa giảm)Ghế lẻ : 1,400,000 / cáiBàn 120 x 80 : 4,500,000Bàn 160 x 80 : 6,500,000

Chia sẻ: