0VNĐ

gỗ cao suKT: N72 x lọt lòng ngang 62sâu 90 x lọt lòng sâu 60cao lưng ghế 94 x cao mặt ngồi 45

Chia sẻ: