610,000VNĐ

- 3 tầng dài 70cm : 610,000VNĐ- 4 tầng dài 70cm : 660,000VNĐ- 5 tầng dài 70cm : 720,000VNĐ

Chia sẻ: