1,900,000VNĐ

Chất liệu: gỗ thôngKT: N50 x S40 x C72

Chia sẻ: